Algemene Voorwaarden

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, noch als een aanbod of verzoek tot aankoop of verkoop van enig financieel instrument. Deze inhoud is niet aangepast aan uw specifieke beleggingsdoelen, behoeften of financiële situatie.

Nauwkeurigheid en Beperking van Aansprakelijkheid

Hoewel we ernaar streven om de nauwkeurigheid van de informatie op Investcroc.com te waarborgen, kunnen we de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid ervan niet garanderen. Investcroc.com neemt geen verantwoordelijkheid om enige gebruiker of belegger te updaten of te adviseren en wijst alle aansprakelijkheid af voor elk direct, indirect of gevolgschade die wordt geleden door iemand die vertrouwt op deze informatie of de inhoud ervan.

Bronnen van Gegevens en Grafieken

De financiële gegevens op Investcroc.com zijn voornamelijk afkomstig van Financial Modeling Prep. Grafieken en grafische gegevensrepresentaties worden gegenereerd met behulp van de TradingView Lightweight Charts bibliotheek. Deze componenten zijn essentieel om onze gebruikers te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie. Echter, Investcroc.com is niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens die door deze externe diensten worden verstrekt.